آکنه گروه علامت د

آکنه ناشی از افزایش متابولیسم کبد

بر اساس طب شرقی دمای بدن ما عمدتا توسط عضله اسکلتی و کبد تولید می شود. کبد از طریق متابولیسم فعال گرما ایجاد می کند و دمای داخلی و عمیق بدن را افزایش می دهد. بنابراین ، وقتی متابولیسم کبد افزایش می یابد ، دمای بدن ما نیز افزایش می یابد. اگر متابولیسم کبد به طور غیر طبیعی افزایش یابد و دمای بدن بیش از حد افزایش یابد ، علائمی مانند اضطراب ، افسردگی ، بی خوابی و گرفتگی قفسه سینه احساس می شود.

نشانه های آکنه گروه د

ملتهب ترین ، دردناک ترین نوع آکنه است
قاعدگی دردناک (دیسمنوره)
خون تیره با لخته های متراکم در طول دوره
یبوست
به راحتی کبود می شود
خشن شدن سطح پوست
درد در زیر شکم هنگام فشار

فهرست